Zakelijke dienstverleners somberder

De zakelijke dienstverleners zijn in november somberder geworden. Zij waren minder positief over de toekomstige omzet. Per saldo verwachtte 5 procent van de zakelijke dienstverleners een hogere omzet te boeken in de komende drie maanden, tegen 21 procent een maand eerder.

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren somber gestemd over de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo verwachtte 8 procent van de zakelijke dienstverleners dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen.

Het aantal zakelijke dienstverleners dat aangaf dat de omzet in de afgelopen drie maanden is toegenomen was vrijwel even groot als het aantal dat een afname zag. De ondernemers gaven aan dat de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden nog toenam.

De stemming over het economisch klimaat verslechterde enigszins. Per saldo kwalificeerde 38 procent van de zakelijke dienstverleners het economisch klimaat als “slecht”, tegen 36 procent in oktober. Daarvoor waren de zakelijke dienstverleners nog positief over het economisch klimaat.

Vanaf oktober 2008 staat in dit bericht niet langer het oordeel over de orderontvangst centraal, maar het oordeel over het economisch klimaat. In het kader van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) zijn namelijk sommige vragen geschrapt, waaronder die over het oordeel over de orderontvangst.

Oordeel economisch klimaat zakelijke dienstverlening

Oordeel economisch klimaat zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.