Prijsstijging industrie veel minder hoog

De afzetprijzen van de industrie waren in oktober ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. In september was er nog een toename van meer dan 9 procent. De stijging van de afzetprijzen is na juli sterk teruggelopen.

Ten opzichte van september 2008 daalden de afzetprijzen in oktober maar liefst met bijna 4 procent. Zo’n grote maand-op-maanddaling is uitzonderlijk. De prijzen van geëxporteerde producten daalden van september op oktober sterker dan die van in Nederland afgezette goederen.

In vergelijking met oktober 2007 stegen de afzetprijzen van de chemische industrie het meest, met ruim 10 procent. De prijsstijging was wel minder groot dan die in de voorgaande vier maanden. Ondernemers in de basismetaalindustrie rekenden in oktober 7,5 procent meer voor hun producten dan een jaar eerder. Dit is iets minder dan de toename in september.

Producten van de aardolieverwerkende industrie waren met 3 procent maar weinig duurder dan een jaar eerder. In voorgaande maanden was er juist een sterke prijsstijging. De prijsontwikkeling in deze bedrijfstak hangt onder meer samen met de prijs van ruwe aardolie. Een vat North Sea Brent kostte in oktober in euro’s gemiddeld 3 procent minder dan in oktober 2007.

In de voedingsmiddelenindustrie bleef de stijging van de afzetprijzen beperkt tot minder dan 1 procent. De prijsstijging in deze branche is daarmee verder teruggelopen. Begin 2008 was er nog een toename van bijna 13 procent.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.