Prijsstijging horeca al tien jaar hoger dan inflatie

Sinds eind 1998 zijn de prijzen van de horeca met meer dan 40 procent gestegen. De inflatie (prijsstijging totale bestedingen) was in die periode ongeveer 25 procent. De prijsstijging in de horeca was in de afgelopen tien jaar bijna altijd hoger dan de inflatie.

Inflatie en prijsstijging horeca

Inflatie en prijsstijging horeca

Prijzen kantines het meest gestegen

In oktober 2008 waren binnen de horeca de prijzen van kantines het meest gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging van accommodaties zoals hotels, vakantiehuisjes en campings was beperkt.

Prijsstijging onderdelen horeca, oktober 2008

Prijsstijging onderdelen horeca, oktober 2008

Dalende horecabestedingen

Sinds het derde kwartaal van 2007 was het volume van de horecabestedingen door huishoudens niet meer groter dan een jaar eerder, na twee jaar van duidelijk toename. In het tweede en derde kwartaal van 2008 namen de uitgaven aan de horeca zelfs fors af. Horecabestedingen zijn gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. De consument bezuinigt hier snel op als het economisch minder gaat. De dalingen van de horecabestedingen in vooral 2002 en 2008 hingen niet alleen samen met conjuncturele tegenwind, maar ook met forse prijsstijgingen.

Horecabestedingen huishoudens (volume)

Horecabestedingen huishoudens (volume)

Horecaprijzen stijgen in hele EU hard

Niet alleen in ons land stegen de horecaprijzen de afgelopen jaren relatief hard. Dit is in bijna de gehele Europese Unie het geval. De stijging van de prijsindex van de horecabestedingen lag de afgelopen tien jaar vrijwel continu boven de stijging van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Duitsland is de uitzondering. Daar stegen de horecaprijzen vrijwel net zo hard als de gemiddelde consumentenprijs.

Prijsstijgingen (Europese Unie)

Prijsstijgingen (Europese Unie)

Karlijn Bakker

Bron: StatLine, Historie inflatie

         StatLine, Indexcijfer, jaarmutatie en weging horeca

         StatLine, Consumptieve bestedingen horeca; volumemutatie