Voortschrijdend vierkwartaalsgemiddelde

Door het voortschrijdend gemiddelde te berekenen vallen seizoens- en toevallige invloeden weg, waardoor een trend ontstaat. Dit cijfer wordt bepaald door de gemiddelde omzet over vier kwartalen te berekenen over een tijdvak, dat telkens één kwartaal verschuift.