Omzet bouw sterk gegroeid in eerste negen maanden van 2008

De omzet van de totale bouwsector was in de eerste negen maanden van dit jaar 11 procent groter dan in dezelfde periode van vorig jaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2005 is de omzet van de bouw onafgebroken gestegen.

Omzet bouw, voortschrijdend vierkwartaalsgemiddelde

Omzet bouw, voortschrijdend vierkwartaalsgemiddelde

Meer werkbare dagen door beter weer

In het derde kwartaal van 2008 groeide de bouwomzet met 10,7 procent. De ontwikkelingen per kwartaal verschilden nauwelijks. In het eerste kwartaal van 2008 was de groei het hoogst (12 procent). De stijging van de bouwomzet in de eerste drie kwartalen van 2008 is deels toe te schrijven aan een toename van het aantal werkbare dagen door betere weersomstandigheden.

Omzet bouw, 2008

Omzet bouw, 2008

Omzet B&U groeit met 12 procent

De omzet van de grootste bouwsector, de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), groeide in de eerste negen maanden van 2008 met 12 procent. Dit ging samen met een stijging van de bouwkosten. Zo stegen de totale bouwkosten voor nieuwbouwwoningen in de eerste negen maanden van 2008 met bijna 5 procent.

De omzetontwikkeling in de B&U hangt onder meer samen met in voorgaande jaren verleende bouwvergunningen. Voor de toekomstige bouwproductie is het dan ook relevant dat van januari tot en met augustus 2008 het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen bijna 2 procent lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verleende bouwvergunningen voor kantoorgebouwen, scholen e.d. steeg daarentegen in deze periode met 5 procent.

De omzet van de grond-, water- en wegenbouw (GWW) groeide in de eerste drie kwartalen van 2008 met 8 procent. Deze bouwsector bleef qua omzetontwikkeling ruim achter bij de B&U-sector. De kosten in de GWW stegen ook met 8 procent. Dat betekent dat de volumegroei in deze sector nagenoeg stilviel. De omzetten van gespecialiseerde branches als installateurs en stukadoors groeiden in de eerste negen maanden van 2008 met 12 procent.

Omzetontwikkeling klein-, midden- en grootbedrijf, 2008

Omzetontwikkeling klein-, midden- en grootbedrijf, 2008

Kleinbedrijf hardst gegroeid

Het kleinbedrijf realiseerde in elk kwartaal van 2008 de hoogste omzetgroei binnen de bouw. In de eerste drie kwartalen steeg de omzet van de kleinere bedrijven met 16 procent. Het midden- en grootbedrijf groeiden met 10 procent minder hard.

Ingrid Zum Vörde Sive Vörding en Ron Duijkers

Bron: StatLine, Indexcijfers omzet bouwnijverheid