Groei uitvoer valt terug

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 1 procent groter dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei in vijf jaar tijd. Het volume van de invoer nam met bijna 4 procent toe. Dit is iets lager dan de gemiddelde volumegroei in de eerste acht maanden van dit jaar. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. September telde dit jaar twee werkdagen meer dan in 2007.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,7 miljard euro. Dat is 13 procent meer dan in september 2007. De invoer steeg met 16 procent tot 29,6 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,1 miljard euro. Dit is 0,4 miljard euro minder dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen was ten opzichte van een jaar eerder een stuk hoger. Daarnaast importeerden Nederlandse bedrijven in september meer grondstoffen. De waarde van de invoer uit niet-EU-landen nam sterker toe dan die uit EU-landen.

In september waren de in- en uitvoerprijzen beide 6 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging van de in- en uitvoer neemt de laatste maanden af onder invloed van de dalende olieprijs. Daarvoor was er juist sprake van oplopende prijsstijgingen. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is ten opzichte van september vorig jaar niet veranderd. Met ingang van 16 september publiceert het CBS maandelijks over de ruilvoet in het Conjunctuurbericht.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over september 2008 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 november. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.