Werkloosheid nauwelijks veranderd

In de periode augustus - oktober 2008 waren, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 294 duizend personen werkloos. Dit zijn er 3 duizend meer dan in de periode juli -september dit jaar. In het afgelopen halfjaar is het aantal werklozen met gemiddeld 2 duizend per maand afgenomen.

Er waren in de periode augustus - oktober 31 duizend personen minder werkloos dan een jaar eerder. De werkloosheid daalde onder 25-44-jarigen met 22 duizend, onder ouderen met 11 duizend.

In de periode augustus - oktober was gemiddeld 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 4,0 procent. Het werkloosheidspercentage onder vrouwen lag hoger dan onder mannen. Van vrouwelijke beroepsbevolking was 4,3 procent werkloos en van de mannelijke 3,0 procent.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid