Leidinggeven

Werknemers is gevraagd of ze in hun beroep of functie leiding geven aan medewerkers en zo ja, aan hoeveel medewerkers. Het kan hier gaan om direct of indirect leidinggeven. Aan zelfstandigen wordt gevraagd of ze personeel in dienst hebben en hoeveel, en of ze zich hoofdzakelijk bezighouden met leiding geven of toezicht houden.

Er worden drie typen leidinggevende onderscheiden:
- werkenden die leiding geven aan 20 of meer personen,
- werkenden die leiding geven aan 10–19 personen, 
- werkenden die leiding geven 5–9 personen.

De gegevens komen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB), een steekproefonderzoek dat maandelijks wordt gehouden onder personen van 15 jaar of ouder in Nederland. Hiervoor wordt elk jaar een steekproef getrokken van ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking.  Zelfstandigen met minder dan vijf personeelsleden zijn wel meegenomen in de analyse, omdat er in de EBB geen onderscheid kon worden gemaakt tussen zelfstandigen met 1-4 personeelsleden in dienst en 5-9 personeelsleden in dienst.