Herziene versie: Nabestaandenwet stroomt leeg

Dit artikel is een herziene versie van het artikel dat eerder is verschenen. De tekst over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de Anw is aangepast in het artikel en in de toelichting. Verder zijn in de legenda van het  kaartje de percentagetekens weggehaald. De juiste eenheid staat nu in de titel van de kaart.

In september 2008 werden 118 duizend uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat zijn er 8 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal Anw-uitkeringen daalt al 12 jaar achtereen met gemiddeld 600 per maand. Dit komt door de scherpe toegangsregels. De Anw is in 1996 geïntroduceerd als vervanging van de Algemene Weduwen en Wezenwet.

Steeds minder nieuwe uitkeringen

Nieuwe uitkeringen in de Anw gaan voor 60 procent naar personen van 55 tot 65 jaar. Het grootste deel hiervan is geboren voor 1950. Mensen die geboren zijn voor 1 januari 1950 komen sowieso in aanmerking voor de Anw. Deze groep personen wordt echter steeds kleiner, waardoor het aantal nieuwe gevallen gestaag daalt. Zo kwamen er in 2005 gemiddeld meer dan duizend nieuwe uitkeringen per maand bij, drie jaar later zijn dit er nog maar 870. 
 
Van de personen die de Anw-regeling verlaten, doet 72 procent dit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze mensen krijgen dan AOW en verliezen hierdoor hun aanspraak op de Anw. 

Anw-uitkeringen

Anw-uitkeringen

Beperkt deel uitkeringen betreft wezen

Een beperkt deel van de Anw-uitkeringen betreft halfwees- en weesuitkeringen. Deze uitkeringen aan kinderen onder de 18 jaar vormen respectievelijk 12 procent en 1 procent van het totaal aantal uitkeringen. Slechts 17 procent van alle Anw-uitkeringen gaat naar personen jonger dan 55 jaar. Het overgrote deel van alle nabestaanden, 77 procent, is vrouw.

Anw-uitkeringen naar type, september 2008

Anw-uitkeringen naar type, september 2008

Grote regionale verschillen

De Anw-gerechtigden zijn niet evenredig over het land verdeeld. In de Randstad wonen naar verhouding minder Anw-ers dan op het platteland. Vooral in het noorden en zuiden van Nederland komen relatief veel nabestaanden voor. Dit heeft mogelijk te maken met het vergrijsde karakter van deze streken en de leeftijd van de gemiddelde Anw-er.

Anw-uitkeringen per 1 000 inwoners naar regio, september 2008

Anw-uitkeringen naar regio

Katja Chkalova

Bron: Anw-uitkeringen