Aantal videotheken gehalveerd in tien jaar tijd

Het aantal videotheken is in de periode 1998 - 2008 gehalveerd. Op 1 januari 2008 hadden bedrijven in de videothekenbranche 550 vestigingen. Tien jaar eerder waren dat er nog 1 100. De branche ondervindt sterke concurrentie door het aanbod van films via internet. Ook stijgen de verkopen van film op dvd en neemt het aanbod van films via commerciële TV toe. Naar verhouding zijn in Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste videotheken verdwenen. Maar ook in andere provincies is het aantal afgenomen.

De gemiddelde grootte van een bedrijf in de videothekenbranche is daarentegen toegenomen. In 2008 had 23 procent minstens 5 werknemers in dienst. In 1998 gold dat voor 11 procent. Het aantal werknemers groeide van 1998 tot 2003 nog met 600, van 2 duizend naar 2,6 duizend. Daarna liep het aantal werknemers echter fors terug tot 1,8 duizend eind 2007.

Vestigingen van bedrijven  in de videothekenbranche

Vestigingen van bedrijven  in de videothekenbranche

Bron: StatLine,

Bedrijven, vestigingen (2007 en 2008)

Vestigingen naar activeit (1998 tot en met 2006)