Ruilvoet ongewijzigd

De ruilvoet van het goederenverkeer met het buitenland was in september bijna hetzelfde als in september 2007. De prijzen van zowel geëxporteerde als geïmporteerde goederen lagen bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder.

In de twaalf voorafgaande maanden was sprake van een ruilvoetverslechtering: de toename van de invoerprijzen was elke maand groter dan de toename van de uitvoerprijzen.

De toename van de invoerprijzen heeft mede te maken met de sterk gestegen prijzen van grondstoffen. Zo was een jaar geleden de aardolieprijs nog 77 dollar per vat (North Sea Brent), terwijl er in september 2008 gemiddeld 101 dollar voor betaald moest worden. Dit is een stijging van 32 procent. De goedkoper geworden dollar heeft de prijsstijging van aardolie in euro’s wel iets getemperd. Dit vertaalt zich in een aardolieprijs van 55 euro in september 2007 tegen 70 euro in september 2008. Dit is een stijging van 28 procent.

Meer informatie over de ruilvoet is te vinden in het artikel “Ruilvoetontwikkeling goederenhandel buitenland”.

Ruilvoet

Ruilvoet

Meer cijfers staan op themapagina Internationale Handel.