Aantal vacatures blijft groot

Het aantal vacatures blijft groot. Eind september 2008 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 252 duizend vacatures open. Dit waren er 12 duizend meer dan aan het eind van het tweede kwartaal. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat vanaf het derde kwartaal de vacatures bij het Ministerie van Defensie zijn meegenomen in het onderzoek. Het gaat om ruim 7 duizend vacatures.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad. Aan het eind van het derde kwartaal waren er 30 vacatures per 1000 banen. Dit zijn er net zo veel als een jaar eerder. Van alle bedrijfstakken hadden de bouwnijverheid en de horeca de hoogste vacaturegraad en het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg de laagste.

De dynamiek op de arbeidsmarkt blijft groot. In het derde kwartaal van 2008 ontstonden 263 duizend vacatures, 9 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 289 duizend, 4 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2007.

Vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacatures, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.