Meeste WW-uitkeringen uitgekeerd in Limburg

In Limburg zijn eind augustus 2008 naar verhouding de meeste WW-uitkeringen uitgekeerd. In totaal gaat het hier om ruim 16 duizend WW-uitkeringen. De drie noordelijke provincies volgen de zuidelijke provincie op de voet. Utrecht heeft het minste aantal WW-uitkeringen. Van de Limburgse beroepsbevolking hebben er 32 van de 1 000 een werkloosheidsuitkering. Dat is ruim boven het landelijke niveau, dat ligt op 21 van de 1 000 personen. Van de beroepsbevolking in de westelijke provincies ontvingen van elke 1 000 personen er 18 een werkloosheidsuitkering. In alle provincies was het aantal uitgekeerde WW-uitkeringen in augustus 2008 lager dan een jaar eerder.

WW-uitkeringen, augustus 2008

WW-uitkeringen, augustus 2008