Moord en doodslag

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij zowel om ingezetenen (personen die op het moment van overlijden staan ingeschreven bij de Gemeente Basis Administratie), als om niet-ingezetenen (gemiddeld 15 procent).
De gegevens op StatLine over dodelijke slachtoffers van moord of doodslag betreffen echter uitsluitend ingezetenen.

De belangrijkste bronnen voor de cijfers over moord en doodslag zijn:
• gegevens uit de door de behandelend arts of lijkschouwer ingevulde doodsoorzaakformulieren;
• rechtbankdossiers in geval van niet-natuurlijke dood. 

Hierbij kan het onderscheid tussen doodslag (iemand is opzettelijk van het leven beroofd) en moord (er is tevens sprake van voorbedachten rade) niet worden gemaakt, omdat op het moment van raadpleging van de rechtbankdossiers vaak (nog) geen gerechtelijk vonnis is geveld.