In grote steden weer meer moorden

In 2007 zijn in Nederland 164 personen van het leven beroofd. Dat zijn er vijf meer dan in 2006. Daarmee heeft de daling van het aantal slachtoffers van de laatste jaren zich in 2007 niet voortgezet. In de grote steden is het aantal moorden, na een halvering in 2006, weer flink toegenomen.

Moorden in grote gemeenten

Moorden in grote gemeenten

Forse toename in grote steden

In totaal zijn in 2007 164 personen slachtoffer geworden van moord of doodslag. Vooral in de vier grote steden nam het aantal slachtoffers weer toe. In deze steden is de spectaculaire halvering van het aantal moorden in 2006 weer bijna teniet gedaan. Het aantal moorden in gemeenten met minder dan 250 duizend inwoners is echter verder gedaald. Van de personen die in de periode 1996-2007 in ons land zijn vermoord is één op de zes niet hier woonachtig.

Moorden in Nederland naar leeftijd en geslacht, 1996-2007

Moorden in Nederland naar leeftijd en geslacht, 1996-2007

Ruim twee keer zoveel mannen

De helft van de vermoorde personen was tussen 20 en 40 jaar. In de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar vallen bijna twee keer zoveel slachtoffers als gemiddeld over alle leeftijdsgroepen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Jaarlijks worden ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen omgebracht.

Helft vrouwen omgebracht door (ex-)partner

Bij een kwart van de in 2007 omgebrachte vrouwen is geen dader bekend of is de relatie van de dader met het slachtoffer onbekend. Voor zover die informatie wel voorhanden is, blijkt dat bijna de helft van de vrouwelijke slachtoffers door hun partner of ex-partner om het leven is gebracht. Relatief vaak werd dan de ruzie of jaloezie thuis beslecht met een steekwapen of door verwurging.

Moorden in Europa, 2002/2006

Moorden in Europa, 2002/2006

Onder Europees gemiddelde

In de periode 2002-2006 zijn in Europa per 100 duizend inwoners jaarlijks gemiddeld 1,6 moorden gepleegd. Dit aantal ligt voor Nederland duidelijk gunstiger en is inmiddels afgenomen tot 1,0 in 2006 en 2007. In de voormalige Oostbloklanden worden relatief vaak mensen door geweld omgebracht, in de Baltische staten zelfs ruim 6 maal vaker dan gemiddeld.

Wim van den Berg

Bron: StatLine: Doodsoorzaken; niet-natuurlijke dood, diverse kenmerken (inwoners)