Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van de EU

Personen in dienst van bedrijven en instellingen die in Nederland loonbelasting- en premieplichtig zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de loonaangiften die werkgevers bij de Belastingdienst indienen. Zelfstandigen zonder personeel zijn dus niet meegeteld, evenmin als personen die huishoudelijk werk voor een andere persoon verrichten (‘dienstverlening aan huis’). De cijfers zijn voorlopig. Als een werkgever zowel de Nederlandse als een buitenlandse nationaliteit heeft, geeft de werkgever de Nederlandse nationaliteit op.

De Oost-Europese lidstaten zijn: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen (toegetreden op 1 mei 2004), en Roemenië en Bulgarije (toegetreden op 1 januari 2007).