Bijna 95 duizend Oost-Europese werknemers in ons land

In juni 2008 werkten er 94 duizend werknemers uit de Oost-Europese lidstaten in ons land. Dat is 60 procent meer dan een jaar eerder. In heel Nederland groeide het aantal werknemers in die periode met bijna 2 procent. De meeste Oost-Europese werknemers komen uit Polen. Bijna de helft is jonger dan 30 jaar en ook bijna de helft is in dienst bij een uitzendbureau.

Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van EU

Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van EU

Flinke groei in 2007

In 2007 nam het aantal werknemers uit de Oost-Europese lidstaten dat in Nederland werkt flink toe. Het steeg in dat jaar met 43 duizend tot 68 duizend eind 2007. Per 1 mei 2007 hebben werknemers uit landen die in 2004 lid zijn geworden van de EU geen vergunning meer nodig om in Nederland te kunnen werken. Doordat het voor een deel seizoensarbeiders zijn in de landbouw, liep het aantal Oost-Europese werknemers in de wintermaanden van 2007 iets terug. In de eerste helft van 2008 steeg het verder. Hun aandeel ten opzichte van alle werknemers in Nederland ligt inmiddels op ruim 1 procent.

Vooral Polen

Ruim 85 procent van de Oost-Europese werknemers in ons land heeft de Poolse nationaliteit. Het aantal Poolse werknemers in Nederland steeg van bijna 20 duizend begin 2007 tot ruim 80 duizend in juni 2008. Het aantal Roemeense of Bulgaarse werknemers is gering gebleven en kwam in juni van dit jaar op 4 duizend. De Roemenen en Bulgaren zijn later toegetreden tot de Europese Unie en hebben nog wel een vergunning nodig om in Nederland te kunnen werken.

Veel jonge uitzendkrachten

Bijna de helft (47 procent) van de Oost-Europese werknemers werkte als uitzendkracht. Eveneens bijna de helft is jonger dan 30 jaar. Ruim de helft (53 procent) van de Oost-Europese werknemers die in juni 2008 in Nederland werkten had op dat moment een woonadres in het buitenland. De overigen hadden een Nederlands woonadres.

Dienstverband en woonsituatie van Oost-Europese werknemers,  juni 2008

Dienstverband en woonsituatie van Oost-Europese werknemers,  juni 2008

André Corpeleijn en Michiel Heerschop

Bron: Werknemers uit Oost-Europese lidstaten van de EU naar nationaliteit