Rechtspleging

De rechtspleging omvat de rechtscolleges, het Openbaar Ministerie, raden voor rechtsbijstand, Centraal Justitieel Incassobureau en de bestuursrechtspraak van de Raad van State.