Politiesterkte

Naast de personeelsformatie van de politie op regionaal niveau en van het Korps Landelijke Politiediensten is ook de functionele inzetbaarheid van aspiranten meegeteld. Aspiranten zijn gedurende een deel van hun opleidingstijd al inzetbaar voor werk in de politiekorpsen.