Bedrijfstak

Op basis van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS is de werkzame beroepsbevolking verdeeld over bedrijfstakken. Uitzendkrachten zijn niet naar bedrijfstak ingedeeld. Dit vanwege de sterk afwijkende leeftijdsopbouw van de uitzendkrachten en omdat niet onderzocht is in welke mate de werkzaamheden van de uitzendkrachten gebonden zijn aan de bedrijfstak waarbinnen het werk plaatsvindt. Uitzendkrachten zitten wel in de totaalcijfers.