Meer opleveringen van woningen, minder bouwvergunningen verleend

  • Ruim 28000 woningen opgeleverd in het eerste halfjaar
  • Meeste woningen gebouwd in Zuid-Holland
  • Minder bouwvergunningen verleend

In het eerste halfjaar van 2008 zijn ruim 28 duizend woningen opgeleverd, 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2007. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt verder dat voor ruim 35 duizend woningen een bouwvergunning is verleend, 5 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2007.

In het eerste halfjaar zijn 3 200 woningen meer opgeleverd dan in de eerste zes maanden van 2007. Deze stijging volgt op de grote piek in de verleende bouwvergunningen van 2006. Woningen waarvoor in 2006 een vergunning was aangevraagd worden voor een aanzienlijk deel in 2008 opgeleverd. Sinds 10 jaar zijn er niet zo veel woningen gereedgekomen in het eerste halfjaar. Van de opleveringen is 73 procent een koopwoning. Eind juni 2008 was er een voorraad van ruim 183 duizend nog op te leveren woningen.

Van elke vier opgeleverde woningen in Nederland staat er één in de provincie Zuid-Holland. Met ruim 6 800 opgeleverde woningen blijft deze provincie koploper. In Friesland zijn procentueel de meeste huurwoningen opgeleverd, in Zeeland de meeste koopwoningen. In Noord-Holland en Gelderland werden ruim 2 800 woningen meer opgeleverd dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze provincies nemen het merendeel van de landelijke stijging voor hun rekening.

In het eerste halfjaar van dit jaar zijn voor ruim 35 duizend woningen bouwvergunningen verleend. Dat zijn er ruim 1 800 minder dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. In de provincie Groningen is de daling van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend het sterkst. In de provincie Utrecht is de grootste stijging zichtbaar.


 De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafiek.

Downloads