Rijksuitgaven

In de rijksuitgaven zijn begrepen de uitgaven van de ministeries, agentschappen en begrotingsfondsen. De gegevens van de rijksuitgaven van het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter.