Exportkredietverzekering

Het Rijk neemt onder bepaalde voorwaarden risico’s van export over die niet door de markt kunnen worden gedragen om een gezonde concurrentiepositie voor het nationale bedrijfsleven te bevorderen.