Watergebruik in Nederland neemt af

Tussen 2003 en 2006 is het gebruik van leidingwater in Nederland licht afgenomen. Hoewel de bevolking groeide, nam het verbruik van water niet toe. Het bedrijfsleven wist in die vier jaar 2 procent leidingwater per jaar te besparen. Ook hebben bedrijven sinds 2003 steeds minder grondwater onttrokken.

Bedrijven besparen jaarlijks 2 procent water

De bedrijven wisten sinds 2003 jaarlijks ruim 2 procent leidingwater te besparen. De landbouw bespaarde het meest. Vooral dankzij de bedrijven is het totale verbruik van leidingwater in de periode 2003-2006 met bijna 1 procent per jaar gedaald.

Ontwikkeling gebruik leidingwater en Nederlandse bevolking

Ontwikkeling gebruik leidingwater en Nederlandse bevolking

Bevolking neemt toe, maar verbruikt nauwelijks meer water

In vergelijking met 1990 is het totale leidingwatergebruik door huishoudens nauwelijks gestegen. Weliswaar groeide de bevolking, maar het verbruik per hoofd daalde aanzienlijk. In 1990 gebruikte een Nederlander gemiddeld 47,9 kubieke meter, in 2006 was dat afgenomen tot 44,7 kubieke meter. Dat is een afname van 7 procent in 16 jaar. Twee derde van het leidingwaterverbruik is toe te schrijven aan huishoudens. De bedrijven bespaarden vanaf 1990 jaarlijks gemiddeld 1,3 procent leidingwater.

Ontwikkeling grondwatergebruik

Ontwikkeling grondwatergebruik

Ook onttrekken bedrijven steeds minder grondwater

De totale onttrekking van grondwater is in de periode 2003-2006 met 6 procent afgenomen. De industrie, de energiebedrijven en de milieudienstverlening samen onttrokken 13 procent minder, de landbouw 14 procent minder. De grondwateronttrekking door de landbouw is erg afhankelijk van het weer. In een droog groeiseizoen zoals in 2003 en 2006 is de landbouw genoodzaakt meer water te onttrekken dan in een normaal groeiseizoen.

De waterleidingbedrijven hebben hun grondwateronttrekking sinds 2003 met 3 procent verminderd. De waterleidingbedrijven nemen ongeveer driekwart van de totale hoeveelheid onttrokken grondwater voor hun rekening.

Leidingwaterverbruik per euro toegevoegde waarde

Leidingwaterverbruik per euro toegevoegde waarde

Nederlandse economie heeft steeds minder water nodig

In Nederland gebruiken we ongeveer 1 liter leidingwater voor elke euro die we verdienen. De laatste jaren wordt per euro toegevoegde waarde steeds minder leidingwater gebruikt. Zo werd in 2003 nog 1,04 liter gebruikt, terwijl dat in 2006 was gedaald naar 0,89 liter per euro. De basismetaalindustrie en de aardolie-industrie gebruikten het meeste leidingwater per euro, gevolgd door de veehouderij, de chemische en de houtindustrie. In de meeste sectoren is het gebruik van leidingwater per verdiende euro afgenomen.

Cor Graveland en Kees Baas

Bron:
Milieurekeningen 2006. Hoofdstuk 3. Waterrekeningen. CBS, Voorburg/Heerlen, 2007.

VEWIN, Waterleidingstatistiek 2006, 2007 (onder ‘publicaties’)