Minder woningen binnen twee jaar gereed

In 2007 zijn ruim 80 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen, bijna 8 duizend meer dan een jaar eerder. Bij 67 procent van de opgeleverde woningen was de doorlooptijd korter dan twee jaar. In 1995 gold dat nog voor 94 procent van de nieuwe woningen.

Gemiddelde doorlooptijd woningbouw

Gemiddelde doorlooptijd woningbouw

Gemiddelde doorlooptijd 22 maanden

De doorlooptijd van gereedgekomen woningen was in 2007 gemiddeld 22 maanden. In 1995 was dit nog 14 maanden. De oorzaken van een toenemende doorlooptijd kunnen zeer divers zijn.

Een van de oorzaken is de toegenomen omvang van de woningbouwprojecten. Hoe groter het project, hoe langer de doorlooptijd. De gemiddelde doorlooptijd varieert van 18 maanden als het project uit één woning bestaat, tot 27 maanden voor projecten van 200 of meer woningen.

Woningen met doorlooptijd korter dan twee jaar naar projectgrootte

Woningen met doorlooptijd korter dan twee jaar naar projectgrootte

Doorlooptijd toegenomen

Bij alle projectgroottes is het aandeel woningen dat binnen twee jaar gereed is in 2007 lager dan in 1995. In 1995 leek de projectgrootte geen invloed te hebben op de doorlooptijd. In 2007 zijn het vooral de grotere projecten die niet binnen twee jaar gereedkomen.

Doorlooptijd in Groningen het kortst

In 2007 werd in Groningen 91 procent van de nieuwbouwwoningen in minder dan twee jaar gebouwd. In Zuid-Holland gold dit voor maar 58 procent van de woningen. Dit verschil wordt mede veroorzaakt doordat in Zuid-Holland de gemiddelde projectgrootte hoger is.

Doorlooptijd per provincie, 2007

Doorlooptijd per provincie, 2007

Linda Slikkerveer

Bron: StatLine, Gereedgekomen woningen, doorlooptijd