Invoer uit China neemt minder hard toe

Bijna elk jaar kopen Nederlandse bedrijven meer Chinese goederen. Sinds 2004 echter groeit de waarde van de goedereninvoer uit China wel ieder jaar minder.

Invoer uit China verdrievoudigd sinds 2001

De afgelopen jaren nam de invoer uit China (inclusief Hongkong) fors toe. In 2001 voerde Nederland voor 10 miljard euro in aan Chinees fabricaat. In 2007 is dat 28 miljard euro. De groei van de invoerwaarde vlakt wel af. In het eerste halfjaar van 2008 was deze groei nog maar 4 procent. Daarmee kwam de groei lager uit dan de toename van de invoer uit andere landen die gemiddeld 12 procent bedroeg.

Een van de redenen dat de invoerwaarde uit andere landen nu harder groeit, is het grote aandeel van aardolie en voedingsmiddelen in de invoer vanuit deze landen. Van deze goederen zijn de wereldmarktprijzen sinds de zomer van 2007 sterk gestegen.

Waarde goedereninvoer

Waarde goedereninvoer

Marktaandeel China 7 procent

In de eerste helft van 2008 bedroeg de invoer vanuit China 7 procent van de totale Nederlandse invoer. Daarmee behoort China tot de belangrijkste handelspartners van Nederland. Alleen uit Duitsland, België en de Verenigde Staten importeren we meer.

Herkomst goedereninvoer, eerste helft 2008

Herkomst goedereninvoer, eerste helft 2008

Marktaandeel neemt minder snel toe

Tot de belangrijkste invoerproducten uit China behoren computers, beeldschermen (televisies, monitoren), kleding en schoeisel. Het aandeel Chinese goederen in de Nederlandse invoer van deze producten is de afgelopen zeven jaar fors toegenomen. Zo kwam in 2001 slechts 2 procent van de ingevoerde beeldschermen uit China. In de eerste helft van 2008 was dit aandeel opgelopen tot ongeveer een derde. Wel neemt dit marktaandeel niet meer zo snel toe als in eerdere jaren. Dat geldt ook voor Chinese computers, kleding en schoeisel.

Ongeveer twee derde van de invoer uit China is echter niet bestemd voor de Nederlandse markt. Deze goederen worden meteen doorverkocht aan andere landen.

Marktaandeel China per product

Marktaandeel China per product

Oscar Lemmers

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling

         StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen