Aantal faillissementen vrijwel onveranderd

In juli 2008 werden 312 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, 8 minder dan in juni dit jaar. In dezelfde maand een jaar eerder gingen 308 bedrijven en instellingen failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in juli 2008 uit op 287. Dit is vrijwel even hoog als een maand eerder.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.