20 duizend bijstandsuitkeringen minder in 1 jaar

  • Afname met ruim 7 procent ten opzichte van juni 2007
  • Grootste daling bij jongeren
  • Aantal uitkeringen ‘korter dan een jaar’ in 2e kwartaal iets toegenomen

In het tweede kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gedaald met 2,6 duizend tot 268 duizend. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is dit een afname met ruim 20 duizend uitkeringen. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

In de 12 maanden tot en met juni 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen afgenomen met 7,3 procent. Het tempo waarin de bijstandsuitkeringen dalen is daarmee afgenomen. In de vergelijkbare periode juli 2006 - juni 2007 bedroeg de daling nog bijna 10 procent.

In de periode juli 2007 ‑ juni 2008 is de afname van het aantal uitkeringen met bijna 14 procent het grootst onder jongeren tot 35 jaar, zowel bij mannen als vrouwen. Ook de daling in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar was met ruim 10 procent fors.

Het aantal bijstandsuitkeringen in de categorie ‘korter dan een jaar’ nam in het tweede kwartaal van 2008 toe met 1,5 duizend. De afname van het aantal bijstandsuitkeringen komt geheel voor rekening van de langdurige uitkeringen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.