Juni slechte maand voor detailhandel

De detailhandel boekte in juni bijna 4 procent minder omzet dan een jaar eerder. Deze daling is te wijten aan een ongunstig koopdagpatroon. Juni 2008 telde een vrijdag en een zaterdag minder dan juni 2007. Dit zijn belangrijke koopdagen. Na correctie voor dit negatieve effect, resteert een lichte omzetgroei. Wel was er een lichte daling van het verkochte volume.

Mede door het ongunstige koopdagpatroon, kampten alle onderscheiden branches in zowel de food- als de non-foodsector met flinke omzetverliezen. De supermarkten presteerden nog het best. Zij verkochten ruim 1 procent minder.

De omzetdaling in juni drukt de groei in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal lagen de verkopen 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de laagste omzetgroei sinds het vierde kwartaal van 2005. De toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan gestegen prijzen. Het verkochte volume bleef gelijk.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.