Consument iets minder somber

Na een scherpe daling in juli is het vertrouwen van de consument in augustus wat toegenomen. De vertrouwensindicator steeg van -31 naar -27. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat. De eigen financiële situatie beoordeelden ze ook minder negatief dan in juli, waardoor de koopbereidheid iets verbeterde. Niettemin bleven de doemdenkers per saldo veruit in de meerderheid.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De verbeterde stemming over het economisch klimaat is volledig toe te schrijven aan het minder negatieve oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Op de economische ontwikkelingen in de afgelopen twaalf maanden kijken de consumenten even pessimistisch terug als in juli. Augustus is inmiddels de twaalfde maand op rij dat pessimisme over de economische situatie de overhand heeft.

De koopbereidheid van consumenten nam ook iets toe in augustus. Dit komt doordat ze minder somber waren over de financiële situatie van hun eigen huishouden.  Vooral de directe financiële toekomst werd minder negatief beoordeeld. In juli was nog sprake van een forse afname van de koopbereidheid. Dat werd toen voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat consumenten het een veel minder gunstig tijdstip achtten voor het doen van grote aankopen, zoals een wasmachine of een auto. In augustus zijn ze hierover nauwelijks van mening veranderd.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur