Rente onveranderd

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in juli 2008 gemiddeld 4,7 procent. In juni stond de rente eveneens op 4,7 procent, de hoogste waarde van de langetermijnrente in bijna zes jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven ingaande 9 juli 2008 gewijzigd. De depositorente ligt vanaf deze datum op 3,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 9 juli 2008 op 4,25 procent. Voorafgaand aan deze wijziging verhoogde de ECB haar rentetarieven voor het laatst in juni 2007 met 0,25 procentpunt.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Dit streefcijfer wordt steeds verder overschreden. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor juli 2008 een inflatie van 4,0 procent. Zo hoog was de inflatie in het eurogebied niet eerder. Juli was de elfde maand op rij met een inflatie in de eurozone van meer dan 2 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)