Populariteit paardensport groeit

Het beoefenen van paardensport is in populariteit gestegen. In 2006 zijn er bijna 1,5 duizend maneges en paardrijscholen met 234 duizend klanten/cursisten. Het aantal bedrijven is sinds 2000 met 26 procent toegenomen, het aantal klanten met 14 procent.
Het aantal paardensportclubs nam ten opzichte van 2000 toe met ruim 5 procent, hun ledenaantal met ruim 11 procent. In 2006 waren er 1,7 duizend paardensportclubs met in totaal 127 duizend leden.

Leden en klanten van paardensportclubs en -bedrijven
Leden en klanten van paardensportclubs en -bedrijven

Bron: StatLine