Inflatie fors hoger

De inflatie is verder omhoog gegaan en kwam in juli uit op 3,2 procent. Dit is 0,6 procentpunt hoger dan in juni. Deze stijging volgt op een toename van 0,3 procentpunt in mei en in juni. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De stijging van de inflatie in juli hing vooral samen met de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. In juli zijn de tarieven aangepast. Hierdoor lag de prijs van gas 6,9 procent hoger dan in juni, die van elektriciteit 3,2 procent. Bij de jaarlijkse huuraanpassing zijn de woninghuren in juli gemiddeld met 1,9 procent verhoogd. In juli 2007 bedroeg de gemiddelde huurstijging nog 1,4 procent.

Aan de inflatie in juli droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten van vervoer, waaronder brandstoffen, en de kosten van huisvesting, water en energie met 0,8 procentpunt het meest bij. De bijdrage aan de inflatie van laatstgenoemde categorie was in juni nog maar 0,2 procentpunt. Duurdere voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken zorgden voor 0,7 procentpunt van de inflatie en hogere prijzen in de horeca voor 0,2 procentpunt. Ook de categorie diverse goederen en diensten, waaronder verzekeringen, droeg met 0,4 procentpunt substantieel bij aan de inflatie in juli. Andere posten hadden juist een neerwaarts effect, zoals de prijsontwikkeling van recreatie en cultuur en die van communicatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode was de Nederlandse inflatie in juli 3,0 procent. Dit is 0,7 procentpunt meer dan in juni.

Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie van 4,0 procent. Dit is hetzelfde als in juni. Het verschil tussen de Nederlandse inflatie en die in de eurozone is een stuk kleiner geworden. Niettemin behoort Nederland nog steeds tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.