Immigratie overtreft nu emigratie

  • Bevolking groeit weer sneller
  • Meer immigratie vanuit Europa
  • Aantal sterfgevallen neemt weer toe

In de eerste helft van 2008 nam de bevolking met bijna 30 duizend mensen toe. Dit komt doordat er meer mensen naar Nederland zijn gekomen dan dat er vertrokken. Een positief migratiesaldo is sinds het tweede halfjaar van 2003 niet meer waargenomen. De bevolking groeit sneller dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Twee op de drie immigranten kwamen uit Europa. Poolse immigranten namen in de eerste helft van 2008 met 6,9 duizend het sterkst in aantal toe. Het aantal immigranten uit Bulgarije bedroeg 2,6 duizend en uit Roemenië 1,2 duizend. Op 1 juli 2008 waren bij de Nederlandse bevolkingsregisters 64 duizend Polen, bijna 11 duizend Bulgaren en ruim 12 duizend Roemenen ingeschreven. Op 1 juli 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners.

Zowel het aantal geboorten (89,8 duizend) als het aantal sterfgevallen (69,4 duizend) is licht toegenomen. Met de toename van het aantal sterfgevallen lijkt een einde te zijn gekomen aan een uitzonderlijk lange periode (sinds 2002) van dalende aantallen overledenen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.