Herziene versie: Politieke betrokkenheid groter, maar ook scepsis over politiek neemt toe

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat vandaag om 9.30 uur is verschenen. In vergelijking met de eerdere versie zijn de labels van de derde grafiek aangepast.

Een derde van de bevolking is politiek actief. Zij doen mee aan discussies over politieke onderwerpen, zij demonstreren, ondertekenen petities en benaderen politici.

Manieren om invloed uit te oefenen op politici of overheid in een periode van vijf jaar naar geslacht, 2006

Manieren om invloed uit te oefenen op politici of overheid in een periode van vijf jaar naar geslacht, 2006

Vooral achterban GroenLinks politiek actief

Een op de drie kiezers heeft de laatste vijf jaar geprobeerd invloed uit te oefenen op politici of de overheid. In de meeste gevallen – in 18 procent – gebeurde dit via internet, e-mail of sms. Iets meer dan 10 procent zocht contact met politici, nam deel aan een bijeenkomst van de overheid, of schakelde radio, tv, of de krant in. Van de middelen om iets aan de orde te stellen door te demonstreren, via een politieke partij of organisatie, maakte zo’n 4 tot 5 procent gebruik.
Van de stemmers op GroenLinks is 65 procent van de mannen en 62 procent van de vrouwen politiek actief geweest. De achterban van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en bovenal de niet-stemmers zijn veel minder politiek actief.

Personen die over een periode van vijf jaar politiek actief zijn geweest naar stemgedrag en geslacht, 2006

Personen die over een periode van vijf jaar politiek actief zijn geweest naar stemgedrag en geslacht, 2006

Politiek cynisme groeit

Er is ook sprake van scepsis over de politiek. Twee op de drie personen onderschrijven de stelling dat er een kloof bestaat tussen de burger en de politiek. Het cynisme over de politiek is gegroeid. In 2006 ondersteunde 93 procent de stelling dat politici ‘tegen beter weten in’ meer beloven dan ze kunnen waarmaken. In 1977 was dit nog 79 procent. Dat ‘ministers en staatssecretarissen vooral op hun eigen belang uit zijn’ vindt 42 procent (32 procent in 1977).
Er is een verband tussen politiek cynisme en opleiding. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe milder de houding is ten aanzien van de politiek. Ook zijn jongeren minder kritisch dan ouderen en zijn vrouwen milder dan mannen. Verder staan mensen met een hoger inkomen positiever tegenover de politiek dan de groep langdurig lage inkomens.
Vooral onder de achterban van de Partij voor de Vrijheid is het cynisme groot, op afstand gevolgd door de SP-stemmers. Stemmers op GroenLinks zijn het minst cynisch.

Cynisme over de politiek naar opleiding, 2006

Cynisme over de politiek naar opleiding, 2006

Hans Schmeets

Bron: Nationaal Kiezersonderzoek 2006