320 faillissementen in juni

In juni 2008 werden 320 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, ruim 90 meer dan in mei dit jaar. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was het aantal faillissementen bijna 70 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen kwam in juni uit op 288, tegen 268 in mei. De stand in mei was de laagste in 7 jaar.

Informatie over alle in het eerste halfjaar van 2008 uitgesproken faillissementen is opgenomen in het webartikel “Sterkste daling faillissementen sinds 2006”, gepubliceerd op 13 augustus 2008.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.