Gezondheidsenquête

De uitkomsten zijn gebaseerd op de Gezondheidenquête die een onderdeel vormt van een permanent CBS-onderzoek, het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Door de gegevens van vier jaren (2004 tot en met 2007) samen te voegen, is het mogelijk om behalve landelijke cijfers ook nieuwe regionale cijfers - vier landsdelen, twaalf provincies en dertig GGD-gebieden te publiceren. Deze StatLine publicatie betreft ruim 40 onderwerpen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gebruik van gezondheidszorg. Het RIVM heeft deze gegevens naar GGD-gebied in kaart gebracht in de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl).