Minder goed gezondheidsgevoel in Limburg

Het merendeel van de bevolking beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Bijna een op de vijf personen echter vindt de eigen gesteldheid minder goed. Limburgers zijn in die laatste groep oververtegenwoordigd. Naar verhouding bezoeken zij ook meer een huisarts. Dit blijkt uit de meest recente uitkomsten van de CBS-Gezondheidsenquête.

Personen met minder goede gezondheid naar provincie, 2004/2007

Personen met minder goede gezondheid naar provincie, 2004/2007

Meerderheid vindt eigen gezondheid goed tot zeer goed

Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking beoordeelt de eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Een minderheid (19,5 procent) beoordeelt de eigen gezondheidstoestand als minder goed tot slecht. Vooral Limburgers (23 procent) en inwoners van Flevoland (21 procent) voelen zich minder gezond. Van de Drenten voelt slechts 18 procent zich minder gezond. Dat is het laagste aandeel van alle provincies. 

Contact met huisarts in afgelopen jaar naar provincie, 2004/2007

Contact met huisarts in afgelopen jaar naar provincie, 2004/2007

Huisartsbezoek: het meest in Limburg en Flevoland, het minst in Friesland

De twee provincies die er negatief uitspringen voor wat betreft het gezondheidsgevoel laten ook een hoger huisartsbezoek zien. In Limburg en Flevoland gaan naar verhouding meer mensen naar de huisarts dan in de andere provincies. Heeft gemiddeld genomen bijna 73 procent van de bevolking minstens één keer per jaar contact met de huisarts, in Limburg en Flevoland is dit aandeel met 76 procent het hoogst. In Noord-Nederland is dit cijfer lager met als uitschieter de Friezen, die relatief weinig de huisarts bezoeken (68 procent).

Frans Frenken (CBS) en Henriette Giesbers (RIVM)

Bron:
• CBS, StatLine: Gezondheid; GGD-regio periodegemiddelde 2004/2007
• RIVM: Nationale Atlas Volksgezondheid