Runderimport verder toegenomen

In de periode januari tot en met april 2008 kwamen 357 duizend runderen ons land binnen. Dit is 15 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2007. Ook in 2007 was er een stijging in het aantal ingevoerde runderen: 8 procent ten opzichte van 2006.

Alle in Nederland ingevoerde runderen zijn afkomstig uit landen van de EU. De belangrijkste leverancier is Duitsland met een aandeel van ruim 40 procent. Sinds de toetreding tot de Europese Unie in mei 2004 levert ook Polen veel runderen aan ons land. Uit het Verenigd Koninkrijk komt 6 procent van de totale runderimport. Hier is wel een duidelijke afname zichtbaar: in de eerste vier maanden van 2008 lag de invoer van runderen uit het Verenigd Koninkrijk 28 procent lager dan een jaar eerder. In 2007 was hier nog sprake van een forse stijging van 57 procent.

Invoer runderen uit belangrijkste landen, januari-april

Invoer runderen uit belangrijkste landen, januari-april

Bron: StatLine, Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen