Cultuur en maatschappij niet meer meest populair bij meisjes in havo 4

In 2007/’08 hebben meisjes in de 4e klas van het havo veel minder vaak het profiel Cultuur en maatschappij gekozen dan in de schooljaren daarvoor. Zo koos in het afgelopen schooljaar 38 procent van de havo 4-meisjes Cultuur en maatschappij, terwijl dat in de schooljaren daarvoor nog meer dan 50 procent was. Het profiel Economie en maatschappij staat nu het meest in de belangstelling van meisjes in havo 4. In het schooljaar 2007/’08 koos 39 procent hiervoor, tegen 28 procent in 2006/’07. Ook de twee profielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek werden vaker door de meisjes gekozen. Bij de jongens is er overigens ook sprake van een kleine verschuiving, maar zij kozen al veel minder vaak Cultuur en maatschappij.

Mogelijke oorzaak van de verschuiving ligt bij de invoering van de vernieuwde tweede fase in het schooljaar 2007/’08. Wiskunde en economie zijn nu niet meer verplicht in het havo-profiel Cultuur en maatschappij en dat beperkt de studiekeuze in het hoger beroepsonderwijs. Voor veel hbo-studies is het vak wiskunde en/of economie namelijk wel een vereiste.

Profielkeuze van meisjes in havo-4

Profielkeuze van meisjes in havo-4

Bron: StatLine, VO; deelname naar herkomstgroepering