Aantal zorgboerderijen in vier jaar bijna verdubbeld

In 2007 waren er ruim 600 agrarische bedrijven waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Het aantal zorgboerderijen is in vier jaar tijd met twee derde toegenomen. In 2003 telde Nederland 372 zorgboerderijen. Enerzijds is er steeds meer vraag naar zorg op maat, anderzijds is de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Steeds meer agrariërs bieden zorg aan ex-verslaafden, mensen met een geestelijke beperking, ouderen en andere zorgbehoevende mensen. Op de meeste boerderijen zijn de zorgvragers overdag op de boerderij bezig met planten en of dieren, maar wonen ze ergens anders. Het wonen op de zorgboerderij komt veel minder vaak voor. Naast een dagbesteding kan het werken op de boerderij ook speciaal bedoeld zijn als toeleiding naar betaald werk.

Soorten zorg op boerderijen

Soorten zorg op boerderijen

Bron: Verbrede landbouw