Ruim 300 duizend sociale uitkeringen minder in drie jaar tijd

Eind 2007 zijn 1,3 miljoen uitkeringen verstrekt aan personen tot 65 jaar in het kader van bijstand, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dat zijn 310 duizend uitkeringen minder dan eind 2004. Wetswijzigingen en een gunstige economie hebben elk hun eigen invloed hierop gehad.

Stevige daling WW-uitkeringen

Door een opverende economie daalde het aantal WW-uitkeringen vanaf 2004 met meer dan 40 procent tot 192 duizend eind 2007. Vooral jongeren profiteerden van de gunstige economische omstandigheden. Bij personen jonger dan 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met ruim 75 procent en bij de 25-35-jarigen met 70 procent. Onder personen van 55 tot 65 jaar nam het aantal WW-uitkeringen met slechts 3 procent af.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

Ontwikkeling WW-uitkeringen

Ook sterke daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde sinds december 2004 met 12 procent tot 847 duizend eind 2007. De afname is volledig toe te schrijven aan de daling van de WAO- en Waz-uitkeringen. Dat is vooral het gevolg van veranderingen in de wet en de toegangsregels. Per 1 januari 2006 is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in de plaats gekomen van de WAO. De instroom in de WIA is tot op heden geringer dan de afname bij de WAO. Eind 2007 bedroeg het aantal WIA-uitkeringen ruim 38 duizend.

Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Alleen Wajong neemt toe

In tegenstelling tot de andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen steeg het aantal uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) in de periode eind 2004-2007 gestaag door. Eind 2007 werden 167 duizend Wajong-uitkeringen verstrekt, een toename van 17 procent ten opzichte van eind 2004 . Door de afschaffing van de Waz in 2004 daalt het aantal uitkeringen langzaam maar zeker. Sinds december 2004 is het aantal Waz-uitkeringen met 23 procent afgenomen tot bijna 43 duizend uitkeringen eind december 2007.

Bijna 65 duizend bijstandsuitkeringen minder

Eind 2007 zijn 274 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat is 19 procent minder dan eind 2004. Het aantal kortdurende uitkeringen aan mannen nam met meer dan 40 procent af. Bij vrouwen met ruim 30 procent. Hierbij spelen zowel de gunstige economie als de introductie van de Wet werk en bijstand  (WWB) in 2004 een belangrijke rol.

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar

Ton van Maanen