Fors meer besteed aan duurzame goederen

Huishoudens hebben in mei 2,6 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2007. De toename was vrijwel gelijk aan die in april. Consumenten kochten in mei vooral meer duurzame goederen, zoals kleding, schoenen, wasmachines, televisies en computers. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van koopdagen en voor prijsveranderingen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren 6,7 procent hoger dan in mei 2007. In maart en april waren de consumenten nog uiterst terughoudend met hun bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie, met respectievelijk een afname van 3,5 en een toename van slechts 0,1 procent.

Vooral kleding en schoenen waren in mei zeer gewild. In maart en april werd aan deze artikelen nog aanzienlijk minder besteed dan een jaar eerder. Het grillige verloop van de aankopen hangt vermoedelijk samen met het weer in de afgelopen maanden. De mooie meimaand volgde op een wisselvallig voorjaar dat koud was voor de tijd van het jaar.

De consumptie van voedingsmiddelen, dranken en tabak was in mei nagenoeg gelijk aan die in mei 2007. De bestedingen aan diensten lagen 2,5 procent hoger, grotendeels als gevolg van de invoering van het eigen risico in de zorg, begin 2008. Huishoudens betalen hierdoor meer voor medische diensten dan voorheen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.