Toeristische uitgaven groeien fors

In 2007 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,3 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is 5,5 procent meer dan in 2006. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen waren de toeristische uitgaven 3,4 procent hoger.

Toeristische uitgaven in Nederland, bbp en consumentenvertrouwen

Toeristische uitgaven in Nederland en bbp, volumeontwikkeling

Toerisme is een luxegoed

De uitgaven aan toerisme zijn zeer conjunctuurgevoelig. In het begin van deze eeuw viel de economische groei terug naar bijna 0 procent. Het volume van de toeristische uitgaven groeide in die periode helemaal niet meer. Integendeel, de uitgaven krompen twee jaar achter elkaar. Toen in 2004 de economie opveerde, liepen ook de uitgaven aan toerisme weer gestaag op. De volumegroei van de toeristische uitgaven in 2006 en 2007 ging redelijk gelijk op met de forse groei van de economie en het stijgende consumentenvertrouwen in deze jaren.

Bijdrage aan Nederlandse economie stabiel

Buitenlandse toeristen en zakenlieden gaven vorig jaar 6,8 miljard euro uit in Nederland, terwijl Nederlandse toeristen 28,5 miljard euro besteedden. De uitgaven van buitenlandse toeristen groeiden iets harder dan die van Nederlandse toeristen. De bijdrage van het toerisme aan het totale bruto binnenlands product (bbp) was met 3 procent even hoog als in 2006.

Binnenlandse toeristische consumptie naar bedrijfsklasse, 2007

Binnenlandse toeristische consumptie naar bedrijfsklasse, 2007

Meeste uitgaven in horeca

Net als in 2006 gaven toeristen vorig jaar 38 procent van het totale toeristische bedrag uit in de horeca. Bijna een vijfde besteedden ze aan vervoer. Aan musea, voetbalstadions, pretparken en dergelijke gaven ze 15 procent uit. De rest, 28 procent, besteedde de toeristen aan overige goederen en diensten zoals caravans, kampeerspullen en sportartikelen, maar ook uitgaven in de detailhandel.

Toeristische werkgelegenheid

Toeristische werkgelegenheid

Herstel werkgelegenheid

In 2007 steeg het aantal banen in de toerismesector met 2,5 procent. Een jaar eerder was de stijging 2,0 procent. Vooral het aantal deeltijdbanen nam de afgelopen jaren toe. Het arbeidsvolume kwam in 2007 na een stijging van 2,3 procent voor het eerst weer boven het niveau van 2001 uit. In 2007 werkte 4,1 procent van alle werkzame personen (werknemers en zelfstandigen) in de toerismesector.

Rob van der Holst, Eefje Lammers en Albert Pieters

Bron: Kerncijfers Satellietrekening Toerisme 2001–2007