Personenauto’s naar buurt

De personenauto's worden regionaal ingedeeld met behulp van de kentekenregistratie. Personenauto's die geregistreerd staan op het adres van een lease- of verhuurbedrijf worden ook meegeteld en kunnen daarom het aantal personenauto’s vertekenen. Dit geldt ook voor de autodichtheid en het aantal personenauto’s per huishouden.

Om deze vertekening te verminderen zijn in de analyse voor dit artikel alleen buurten meegenomen waar minimaal 50 huishoudens wonen en het aantal auto’s per huishouden 2,5 of minder bedraagt. Ook zijn buurten met minder dan 50 WOZ-objecten of minder dan 5 woningen buiten beschouwing gelaten. Hierdoor vallen een groot deel van de buurten waar veel personenauto’s geregistreerd staan op het adres van een lease- of verhuurbedrijf buiten de analyse.
In de aantallen die genoemd worden voor heel Nederland worden de leasewagens wel volledig meegeteld.