Gemiddelde woningwaarde

De gemiddelde waarde onroerende zaken van woningen gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Waardepeildatum taxatie: 1 januari 2005.