Hoeveel auto's staan er in uw buurt?

Op 1 januari 2007 stonden er in Nederland 7,2 miljoen personenauto’s geregistreerd. Dit waren er gemiddeld 214 per vierkante kilometer. Vooral in buurten met goedkope woningen staan veel auto’s per vierkante kilometer geregistreerd.

Hoeveel auto’s staan er in uw buurt? Sinds kort is de website CBSinuwBuurt uitgebreid met cijfers over motorvoertuigen in 2007.

Autodichtheid hoog in buurten met lage woningwaarde

In buurten met een gemiddelde woningwaarde onder 2 ton was het aantal auto’s per vierkante kilometer gemiddeld 960. Dit is beduidend hoger dan in buurten met duurdere woningen. In buurten met een woningwaarde boven 300 duizend euro bedroeg de autodichtheid gemiddeld 75. Dit grote verschil komt doordat in goedkopere buurten mensen dichter bij elkaar wonen.

Autodichtheid naar woningwaarde buurten, 2007

Autodichtheid naar woningwaarde buurten, 2007

Veel auto’s in dichtbebouwde buurten

Een voorbeeld van een buurt met een zeer hoge autodichtheid is Graaf Ottoplein en omgeving in Arnhem. Daar stonden 6,8 duizend auto’s per vierkante kilometer geregistreerd. De buurt kenmerkt zich ook door veel dicht opeen gebouwde woningen.

Personenauto’s per vierkante kilometer in Arnhem, 2007

Personenauto’s per vierkante kilometer in Arnhem, 2007

Auto’s per huishouden in goedkope buurten juist laag

Veel auto’s per vierkante kilometer betekent niet per se dat er veel auto’s per huishouden zijn. In tegenstelling tot de autodichtheid was het aantal personenauto’s per huishouden in buurten met goedkope woningen gemiddeld het laagst. Bijna 70 procent van alle buurten met een woningwaarde onder 2 ton telde minder dan 1 auto per huishouden.

Auto’s per huishouden naar woningwaarde buurten, 2007

Auto’s per huishouden naar woningwaarde buurten, 2007

Caroline van Houwelingen

Bron: