Onveiligheidsgevoelens OV

De cijfers over gevoelens van onveiligheid zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Dit onderzoek wordt in de eerste drie maanden van ieder jaar uitgevoerd onder personen van 15 jaar en ouder. Personen die in instellingen en tehuizen wonen, zijn in dit onderzoek niet opgenomen.

De gepresenteerde percentages hebben marges, omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd:
“Komt het wel eens voor dat u niet met het openbaar vervoer reist, omdat u dat niet veilig vindt?”

Mogelijke antwoorden bij deze vragen zijn:
• Ja, vaak
• Ja, soms
• Nee
• N.v.t., persoon reist niet met openbaar vervoer

De percentages in dit artikel hebben alleen betrekking op de personen die op deze vraag geen ‘N.v.t.’ hebben geantwoord, dus degenen die wel eens met het openbaar vervoer reizen.

Terug naar artikel