Uitstel moederschap leidde niet altijd tot meer afstel

Hoogopgeleide vrouwen worden op latere leeftijd moeder dan vrouwen met een middelbare of lage opleiding. Dat is al generaties lang zo. Vooral hoogopgeleiden zijn het moederschap steeds verder gaan uitstellen. Dat heeft echter bij hen niet tot meer afstel geleid.

Kinderloze vrouwen

Kinderloze vrouwen

Kwart van de hoogopgeleiden is geen moeder

Het aandeel kinderloze hoogopgeleide vrouwen is niet toegenomen. Zowel van de generatie 1945-1949 als van 1960-1964 was ruim een kwart kinderloos. Het aandeel kinderlozen onder laagopgeleide vrouwen is kleiner, maar nam wel toe, van 9 naar 15 procent.

Hoogopgeleide vrouwen het laatst moeder

Het verschil in leeftijd bij de geboorte van het eerste kind tussen laag- en hoogopgeleide vrouwen is groter geworden. Hoogopgeleide vrouwen geboren tussen 1960-1964 waren gemiddeld 31 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. Dat is drieënhalf jaar ouder dan hoogopgeleiden uit 1945-1949. Bij laagopgeleide vrouwen nam de gemiddelde leeftijd veel minder sterk toe, van bijna 24 jaar in de oudere generatie tot 25,5 jaar in de jongere generatie.

Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte eerste kind

Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte eerste kind

Meer vrouwen hoog opgeleid

Dat zowel laat moederschap als kinderloosheid het meest voorkomt bij hoogopgeleide vrouwen, komt doordat zij vaker dan laagopgeleiden werk hebben en voor hun carrière kiezen. Ook hebben zij meer moeite met het vinden van een geschikte partner. Het aantal hoogopgeleide vrouwen in Nederland is bovendien toegenomen. Van de jongere generatie vrouwen had 22 procent een diploma in het hoger onderwijs, tegen 15 procent van de generatie 1945-1949.

Elma van Agtmaal-Wobma en Mila van Huis

Bron: Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2008, De relatie tussen vruchtbaarheid en opleidingsniveau van de vrouw