CBS'er benoemd tot voorzitter CMFB

Per 1 januari 2009 zal Peter van de Ven, hoofd Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het voorzitterschap van het CMFB (Europees Comité voor Monetaire, Financiële en Betalingsbalansstatistieken) overnemen van de huidige voorzitter Hans Peter Glaab (Deutsche Bundesbank). Hij wordt daarmee de derde Nederlandse voorzitter, na Hans van Wijk (De Nederlandsche Bank) in de periode april 1991 – april 1993, en Steven Keuning (CBS, heden Directeur-generaal van de Statistiek bij de ECB) in de periode april 2001 – september 2002. De benoeming van Peter van de Ven is officieel bekrachtigd tijdens de CMFB vergadering van 3–4 juli in Luxemburg. Op hetzelfde moment is de heer João Cadete de Matos (Banco de Portugal) benoemd tot vice-voorzitter. Beide benoemingen gelden voor een periode van twee jaar.
Het CMFB is een Europees adviesorgaan op het gebied van macro-economische statistieken, met speciale aandacht voor statistieken op het grensvlak tussen centrale banken en statistische bureaus, evenals voor statistieken op het vlak van overheidsfinanciën (overheidstekort en -schuld). Het CMFB bestaat uit vertegenwoordigers van statistische bureaus en centrale banken binnen de EU. Voor nadere informatie wordt verwezen naar http://www.cmfb.org.

Downloads